Drastycznie. Inaczej się nie da.

Jak coś odciąć, to na dobre.