Czym jesteśmy? Zbiorem słów i sytuacji, które nam się przytrafiły i wynikiem działań, jakie przy tym podjęliśmy. Los wszystkich ludzi to po prostu historia, tylko nie każda została spisana.