Paraliżujący lęk przed odrzuceniem, brakiem akceptacji czy rozczarowaniem nie powinien zamykać naszych dróg. To jest okropne, zgadza się, ale nawet gdy się sparzysz, w końcu wszystko zmienia się na lepsze. A przez strach można stracić coś niezwykłego. Za kilkanaście lat będziesz żałować, że się nie spróbowałeś, gdy byłeś jeszcze młody. A przecież porażki też nas czegoś uczą.