Czasami to, co najwłaściwsze, jest najtrudniejsze do zobaczenia.